دکتر منيره طباطبايي

درباره روانپزشک:

تحصیلات:

سال سمت دانشگاه
1355 تخصص روانپزشکی اصفهان

مراکز فعالیت

سال بخش موقعیت بیمارستان
1400 انجمن روانپزشکان اصفهان روانپزشک

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
شنبه 10:30 - 14:00 اصفهان- خ فردوسی نرسیده به سیدعلیخان مجتمع پزشکی فردوسی طبقه اول
شماره تلفن 03132229989
شماره نظام 70671
فوق تخصص ندارد
آدرس اصفهان- خ فردوسی نرسیده به سیدعلیخان مجتمع پزشکی فردوسی طبقه اول