گرید مطالب

طرح 1

برگزاری کنفرانس بازآموزی با عنوان “سندروم های روان تنی و محور مغزی-روده ای”

کنفرانس بازآموزی با عنوان “سندروم های روان تنی و محور مغزی-روده ای ” در تاریخ 12 مرداد 1402…

کنفرانس بازآموزی مشکلات جنسی در اختلالات مصرف مواد تیرماه 1402

کنفرانس بازآموزی مشکلات جنسی در اختلالات مصزف مواد توسط انجمن درمانگران اعتیاد با همکاری انجمن علمی روانپزشکان اصفهان…

نشست علمی انجمن روانپزشکان اصفهان تیرماه 1402

سومین نشست علمی انجمن روانپزشکان اصفهان در تاریخ 15 تیرماه 1402 با عنوان علوم رفتاری در قرن بیست…

جلسه بازآموزی تعاملی تازه های درمان اختلالات خلقی

بازآموزی تعاملی تازه های درمان اختلالات خلقی همراه با معرفی دو کیس بالینی در تاریخ ۲۵ خرداد ماه…

ASSESSING AND TREATING SUICIDAL BEHAVIORS

جهت دانلود این مقاله روی گزینه دانلود این مطلب کلیک نمایید. suicide-guide

TREATING SUBSTANCE USE DISORDERS

جهت دانلود این مقاله روی گزینه دانلود این مطلب کلیک نمایید. substanceuse-guide

طرح 2

ASSESSING AND TREATING SUICIDAL BEHAVIORS

جهت دانلود این مقاله روی گزینه دانلود این مطلب کلیک نمایید. suicide-guide

Diagnostic and statistical manual of mental disorders Fifth-Edition

جهت دانلود این مقاله روی گزینه دانلود این مطلب کلیک نمایید. -Fifth-Edition-Text-Revision-DSM-5-TR-

Treating Alzheimer’s Disease and Other Dementias

جهت دانلود این مقاله روی گزینه دانلود این مطلب کلیک نمایید. alzheimers-guide

TREATING BIPOLAR DISORDER

جهت دانلود این مقاله روی گزینه دانلود این مطلب کلیک نمایید. bipolar-guide

TREATING BORDERLINE PERSONALITY DISORDER

جهت دانلود این مقاله روی گزینه دانلود این مطلب کلیک نمایید. bpd-guide

TREATING DELIRIUM

جهت دانلود این مقاله روی گزینه دانلود این مطلب کلیک نمایید. delirium-guide

طرح 3

هراس و فوبیاها

جهت دانلود این مقاله روی گزینه دانلود این مطلب کلیک نمایید. هراس و فوبیاها

مهارت های فرزندپروری

جهت دانلود این مقاله روی گزینه دانلود این مطلب کلیک نمایید. مهارت های فرزند پروری

راهنمای شخصی رفع اضطراب و نگرانی

جهت دانلود این مقاله روی گزینه دانلود این مطلب کلیک نمایید. دانلود مقاله

اختلال نقص بیش فعالی

جهت دانلود این مقاله روی گزینه دانلود این مطلب کلیک نمایید. دانلود مقاله

مدیریت خشم

جهت دانلود این مقاله روی گزینه دانلود این مطلب کلیک نمایید. دانلود مقاله

بیماری دو قطبی

جهت دانلود این مقاله روی گزینه دانلود این مطلب کلیک نمایید. دانلود مقاله

طرح 4 (جدید)

اختلال دو قطبی

جهت دانلود این مقاله روی گزینه دانلود این مطلب کلیک نمایید. دانلود مقاله

اختلال نقص بیش فعالی

جهت دانلود این مقاله روی گزینه دانلود این مطلب کلیک نمایید. دانلود مقاله

اسکیزوفرنیا

جهت دانلود این مقاله روی گزینه دانلود این مطلب کلیک نمایید. دانلود مقاله

افسردگی و بی حوصلگی

جهت دانلود این مقاله روی گزینه دانلود این مطلب کلیک نمایید. دانلود مقاله

بیماری دو قطبی

جهت دانلود این مقاله روی گزینه دانلود این مطلب کلیک نمایید. دانلود مقاله

راهنمای افسردگی

جهت دانلود این مقاله روی گزینه دانلود این مطلب کلیک نمایید. دانلود مقاله

طرح 5 (جدید)

هراس و فوبیاها

جهت دانلود این مقاله روی گزینه دانلود این مطلب کلیک نمایید. هراس و فوبیاها

مهارت های فرزندپروری

جهت دانلود این مقاله روی گزینه دانلود این مطلب کلیک نمایید. مهارت های فرزند پروری

راهنمای شخصی رفع اضطراب و نگرانی

جهت دانلود این مقاله روی گزینه دانلود این مطلب کلیک نمایید. دانلود مقاله

اختلال نقص بیش فعالی

جهت دانلود این مقاله روی گزینه دانلود این مطلب کلیک نمایید. دانلود مقاله

مدیریت خشم

جهت دانلود این مقاله روی گزینه دانلود این مطلب کلیک نمایید. دانلود مقاله

بیماری دو قطبی

جهت دانلود این مقاله روی گزینه دانلود این مطلب کلیک نمایید. دانلود مقاله